Download de Mosaqua App voor Android!Download de Mosaqua App voor Android!Download de Mosaqua App voor iPhone iPad en iPod!

 

 
  • 41.jpg
  • 43.jpg
  • 42.jpg

 

Huisregels

Volg altijd de (veiligheids)instructies van het personeel op.

Kinderen die onvoldoende zwemvaardig zijn dienen altijd drijfmiddelen te dragen en onder permanent toezicht te zijn van een volwassene. Het gebruik van de wildwaterbaan en het diepere gedeelte van het 25- en 50-meterbad is voor onvoldoende-zwemvaardigen niet toegestaan, ook niet met drijfmiddelen. Een diploma is geen garantie voor een goede zwemvaardigheid in ons bad, met onze attracties. Personen waarvan het personeel onzeker is dat zij voldoende zwemvaardig zijn, kunnen te allen tijde onderworpen worden aan een zwemtest. U bent verplicht hieraan mee te werken. Het personeel beoordeelt of U of uw kind een geoefende zwemmer is.

Het bezit en/of gebruik van drugs en wapens is ten zeerste verboden. Bij constatering of vermoeden wordt de politie ingeschakeld.

Alcoholbezit en -nuttiging zijn verboden conform de geldende regels van de Nederlandse wet. Dronkenschap is binnen de gehele accommodatie verboden.

Het betreden van de accommodatie is geheel voor eigen risico. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor letselschade, of vermissing, dan wel beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Het personeel kan naar uw legitimatiebewijs vragen. U bent gedurende uw bezoek verplicht om op vordering van het personeel inzage te geven.

Bij vermissing van uw lockersleutel dient u € 5,00 te betalen ter vervanging van het slot.

Omwille van de beveiliging en eventuele strafrechtelijke vervolging stemt U toe met de videobewaking in en rondom de accommodatie.