Download de Mosaqua App voor Android!Download de Mosaqua App voor Android!Download de Mosaqua App voor iPhone iPad en iPod!

 

 
  • 42.jpg
  • 41.jpg
  • 43.jpg

 

Huisregels

- Volg te allen tijde de (veiligheids)instructies van het personeel op.

- Kinderen die onvoldoende zwemvaardig zijn dienen altijd drijfmiddelen te dragen en onder permanent toezicht te zijn van een volwassene. Het gebruik van de wildwaterbaan, attracties dieper dan 120 cm en het diepere gedeelte van het 25 en 50-meterbad is voor onvoldoende-zwemvaardigen niet toegestaan.

- Volwassenen die onvoldoende zwemvaardig zijn mogen zich niet in het diepe gedeelte van het 25-meterbad begeven. Het personeel is gerechtigd extra veiligheidsrestricties op te leggen, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

- Personen waarvan het personeel onzeker is dat zij voldoende zwemvaardig zijn, kunnen te allen tijde onderworpen worden aan een zwemtest. U bent verplicht hieraan mee te werken. Het personeel beoordeelt of U of uw kind een geoefende zwemmer is.

- Het bezit en/of gebruik van drugs en wapens is ten zeerste verboden. Bij constatering of vermoeden wordt de politie ingeschakeld.

- Alcoholbezit en -nuttiging zijn voorbehouden aan de in de Nederlandse wet voorbehouden personen. Dronkenschap is binnen de gehele accommodatie verboden.

- Het betreden van de accommodatie is geheel voor eigen risico. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor letselschade, of vermissing, dan wel beschadiging van persoonlijke eigendommen.

- Het personeel kan naar uw legitimatiebewijs vragen. U bent gedurende uw bezoek verplicht om op vordering van het personeel inzage te geven.

- Bij vermissing van uw lockersleutel dient u € 5,00 te betalen ter vervanging van het slot.

- Omwille de beveiliging en eventuele strafrechtelijke vervolging stemt U toe met de videobewaking in en rondom de accommodatie.